KULLANIM KOŞULLARI

(“Koşullar”)

LÜTFEN WWW.GAYRİMENKO.COM ADRESLİ İNTERNET SİTESİNİ KULLANMADAN ÖNCE BU KULLANIM KOŞULLARINI DİKKATLİCE OKUYUNUZ.

www.gayrimenko.comadresli internet sitesine (bundan böyle “Site” olarak anılacaktır) erişim sağlayarak, görüntüleyerek veya kullanarak site kullanımına dair Koşulları okuduğunuzu, anladığınızı ve buna bağlı olacağınızı kabul etmektesiniz. Şirket, herhangi bir bildirimde bulunmaksızın Koşulları, sitede yer alan diğer tüm sözleşmeleri ve bilgileri dilediği zaman değiştirebilir. Değişen hükümler yayınlandıkları tarihten itibaren geçerli olacaktır. Bu değişiklikleri takip edebilmek adına düzenli bir şekilde Site üzerinden her zaman ulaşabileceğiniz yer alan Koşulları, sözleşmeleri ve diğer bilgileri incelemenizi önermekteyiz.

1. TANIMLAR

Açık Artırma: Taşınmaza ilişkin olarak Katılımcı ile Satıcı arasında ileride gerçekleştirilmesi öngörülen taşınmaz satış sözleşmesinde ait bedel unsurunun belirlenmesi maksadıyla uygulanan her bir İlan için Tekliflerin toplandığı, detayların ve Tekliflerin ilgili İlanda belirtildiği sistemi,

İlan: Satıcılar tarafından sağlanan bilgiler ışığında Şirket tarafından Site üzerinden yayımlanan Açık Artırma veya Teklif Toplamaya konu Taşınmaza ilişkin detayların görüntülenebildiği içerikleri,

Katılımcı: Açık Artırmaya yahut Teklif Toplamaya Teklif sunmak suretiyle katılan Üyeyi,

Kullanıcı: Siteyi doğrudan ziyaret eden Siteye erişim sağlayan, görüntüleyen veya kullanan kimseyi,

Satıcı: Şirkete, Taşınmazını satacak olması maksadıyla Şirkete verdiği yetki ile Açık Artırma veyahut Teklif Toplama suretiyle ileride gerçekleştirmeyi öngördüğü taşınmaz satış sözleşmesinin bedel unsurunu belirlemek isteyen gerçek veya tüzel kişiyi,

Taşınmaz: Site üzerinde Açık Artırma veyahut Teklif Toplama suretiyle ileride gerçekleştirilmesi öngörülen satış sözleşmesinde uygulanabilecek bedelinin belirlendiği taşınmazı,

Teklif: Açık Artırma veyahut Teklif Toplama sırasında Katılımcı tarafından Katılımcı ile Satıcı arasında ileride gerçekleşmesi öngörülen taşınmaz satış sözleşmesinde uygulanabilecek bedelin belirlenmesi maksadıyla verilen beher bedel önerisini;

Teklif Toplama: Taşınmaza ilişkin olarak Katılımcı ile Satıcı arasında ileride gerçekleşmesi öngörülen satış sözleşmesinde uygulanabilecek bedelin belirlenmesi maksadıyla uygulanan her bir İlan özelinde bedelin kapalı tekliflerin verilmesi ile belirlenmesine imkân tanınan verilen Tekliflerin yalızca Teklifi veren Katılımcı, Şirket ve Satıcı arasında paylaşıldığı ve diğer Katılımcılar ile paylaşılmadığı sistemi,

Üye: Katılımcı veya Satıcı sıfatı ile Sitede sağlanmakta olan hizmetlerden faydalanmak üzere işbu Üyelik Sözleşmesine elektronik olarak verdiği onay ile birlikte akdeden gerçek veyahut tüzel kişiyi ifade eder.

2. GENEL BİLGİLER

2.1. www.gayrimenko.com adresli internet sitesi, Hasanpaşa Mah. Uzunçayır Cad. No:61 Ofis:3 Kadıköy/İstanbul adresinde mukim DC Halkla İlişkiler Medya İletişim Dan. San. Tic Ltd. Şti (“Şirket”) tarafından yönetilmektedir.

2.2. Sitenin amacı;

2.2.1. Sitede yer alan İlanlar arasından kendilerinin aradıkları özelliklere uygun olabilecek İlanlara ilişkin bilgilendirmenin yapılmasının sağlanması,

2.2.2. Taşınmaz sahibi Satıcıların ileride satmayı öngördükleri Taşınmazları ile ilgili bilgileri Şirket aracılığıyla yayımlayabilecekleri bir platform sağlanması,

2.2.3. Satıcıların muhtemel alıcılar ile aynı platform etrafında toplanmasının sağlanması,

2.2.4. Satıcı ve Katılımcıların kendi aralarında ileride gerçekleştirebilecekleri taşınmaz satış sözleşmesi için fiyat ve satış koşulları hakkında karşılıklı bilgilendirmede ve değerlendirmelerde bulunabilmesinin sağlanması,

2.2.5. Üyeler de dâhil olmak üzere Siteyi ziyaret eden tüm Kullanıcılar için Taşınmaz satışları hakkında bilgilendirme ve karşılıklı iletişim imkânları sunulabilmesini ve bu kapsamda çeşitli katma değer içeren hizmetlerin sunulabilmesini sağlamaktır.

2.3. Yukarıda bahsi geçen amaçlar dâhilinde Site, İlana konu Taşınmaza ilişkin ileride gerçekleşmesi öngörülen taşınmaz satış sözleşmesinde uygulanacak bedelin Sitenin sunmuş olduğu Açık Artırma ve Teklif Toplama yöntemi ile belirlenmesini sağlar. Sitenin sağlamış olduğu hizmet Açık Artırma ve Teklif Toplama neticesinde kazanan Katılımcının belirlenmesinden ibarettir. Kullanıcılar, Koşulların Siteyi ziyaret etmesiyle birlikte kendileri için yürürlüğe gireceğini ve Siteye erişimleri sırasında ve sonrasında, Sitede sunulan hizmetlerden yararlanıp yararlanmadıkları gözetilmeksizin Koşullara uygun davranmakla yükümlü olduklarını bilmektedirler.

3. GENEL HÜKÜMLER

3.1. İşbu Site, kanunlara uygun bir şekilde kullanılması şartıyla herkese açıktır. Kullanıcı, Şirket tarafından Sitede yayınlanan İlanlarını görebilir, arama yapabilir, Sitede paylaşılan belirli içeriklere erişebilir. Ancak Sitede sunulan Açık Artırma ve Teklif Toplama hizmetlerden faydalanabilmek için mutlaka Üyelik Sözleşmesinin akdedilmiş olması ve Şirketin zaman zaman değiştirebileceği diğer koşulları yerine getirmiş olmak gerekir.

3.2. Kullanıcı, Siteyi ziyaret etmesi ve hizmetlerden faydalanmaya başlamasıyla birlikte fiil ehliyetine sahip olduğunu, Koşulları okuduğunu, anladığını ve burada yazan Koşullara bağlı olduğunu kabul etmiş olur.

3.3. Kullanıcılar, Sitede yaptıkları her işlem ve eylemdeki hukukî, idarî ve cezaî sorumluluğun kendilerine ait olduğunu, bu hususta Şirketin herhangi bir şekilde sorumluluğu olmadığını kabul, beyan ve taahhüt ederler.

3.4. Kullanıcılar Siteyi kullanımından kaynaklanabilecek her türlü risk ile yasal, idarî ve cezaî sorumluluğun kendisine ait olduğunu kabul eder. Bu nedenle Kullanıcıların işbu Koşullara uygun davranması ve bu Koşulları ihlal etmemesi önem taşımaktadır.

3.5. Kullanıcılar, Site dâhilinde bulunan resimleri, metinleri, görsel ve işitsel imgeleri, video klipleri, dosyaları, veri tabanları, katalogları ve listeleri çoğaltmayacağını, kopyalamayacağını, dağıtmayacağını, işlemeyeceğini gerek bu eylemlerle ile gerekse de başka yollarla Şirketin ve/veya başka bir üçüncü şahsın aynî veya şahsî haklarını ihlal etmeyeceğini, Şirket ile doğrudan ve/veya dolaylı bir biçimde rekabet etme amacıyla kullanmayacağını kabul, beyan ve taahhüt etmektedir. Şirket, Kullanıcıların bu Koşullara aykırı olarak Site üzerinde gerçekleştirdikleri faaliyetler nedeniyle üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan doğrudan ve/veya dolaylı olarak hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Üçüncü kişilerden bu kapsamda gelecek her türlü talep ile Kullanıcının Koşullarda belirtilen yükümlülüklerini yerine getirmemesinden kaynaklanan zararlar, ilgili Kullanıcıya rücu edilecektir.

3.6. Sitede yer alan içeriğin saklandığı veri tabanına yalnızca ilgili içeriklerin görüntülenmesi amacıyla ve/veya Şirketin yazılı olarak izin verdiği kullanım koşulları çerçevesinde erişilmesi hukuka uygundur. Bunun dışında yapılan erişimler hukuka aykırı olup Şirketin Kullanıcılara yönelik olarak bu kapsamdaki her türlü talep, dava ve takip hakkı saklıdır.

3.7. Şirket, Site üzerinden kendi kontrolünde olmayan başka internet sitelerine bağlantı verebilir. Bu internet sitelerinde sunulan hizmetler, ürünler ve bunların içeriği hakkında Şirketin herhangi bir taahhüdü ve sorumluluğu mevcut değildir.

3.8. Kullanıcı, Sitede gerçekleştireceği tüm işlemlerde işbu Koşullara, kanuna, ahlaka, dürüstlük kurallarına uyacağını, bunlara ek olarak herhangi bir şekilde Sitenin işleyişini engelleyebilecek davranışlarda bulunmayacağını, üçüncü kişilerin haklarını ihlal eden veya etme tehlikesi bulunan fiillerde bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Kullanıcıların, Koşulları ihlal etmeleri, herhangi bir yöntem ile Sitenin işleyişini engelleyebilecek davranışlarda bulunmaları, Siteye orantısız yük getirmeleri, üçüncü kişilerin haklarını ihlal eden veya etme ihtimali bulunan fiillerde bulunmaları durumunda Şirket ilgili Kullanıcının Siteyi kullanımını süreli veya süresiz bir biçimde durdurabilir. Kullanıcının bu durumda Şirketten herhangi bir talebi söz konusu olamaz.

3.9. Şirket bazı durumlarda, çerezler aracılığıyla kişisel veri niteliğinde olmayan bilgileri toplayabilir. Bu bilgiler Kullanıcıları daha iyi anlamak ve Sitenin kullanılabilirlik, performans ve etkinliğini artırmak için kullanılır. Kullanıcı, bilgilerinin bu şekilde kullanılmasına izin verdiğini kabul eder.

4. FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI

4.1. Sitede bulunan yazılım, görsel ve tasarımların, yazıların, logoların, grafiklere ilişkin her türlü hakkı Şirkete aittir. Sitenin tasarımında, içeriğinde ve veri tabanı oluşturulmasında kullanılan bilgi ve/veya yazılımın kopyalanması ve/veya Siteden faydalanmanın ötesinde kullanılması, Site dâhilinde bulunan her türlü resim, metin, imge, dosya vb. verilerin kopyalanması, dağıtılması, işlenmesi ve sair şekillerde kullanılması kesinlikle yasaktır. Ayrıca Üyelerin (i) Sitenin güvenliğini tehdit edebilecek, Siteye ait yazılımların çalışmasını veya diğer Üyelerin Siteden faydalanmasını engelleyebilecek herhangi bir girişimde bulunması, (ii) Siteye yukarıda sayılan hallere sebebiyet verecek şekilde orantısız yük bindirmesi, (iii) Sitede yayımlanmış ve/veya Üyeler tarafından girilmiş bilgilere yetkisiz bir biçimde erişmesi, bu bilgileri kopyalaması, silmesi, değiştirmesi ya da bu yönde denemelerde bulunması, (iv) Sitenin genel güvenliğini tehdit niteliğindeki ve/veya Site, Şirket ve diğer Üyelere zarar verebilecek eylemlerde bulunulması, (v) Sitenin ve kullanılan yazılımların çalışmasını engelleyecek yazılımların kullanılması, kullanılmaya çalışılması veya her türlü yazılım, donanımın ve sunucuların çalışmasının aksatılması, bozulmasına yol açılması, tersine mühendislik yapılması, (vi) Siteye saldırılar düzenlenmesi, Siteyi meşgul edilmesi veya burada sayılmamış olsa dahi farklı yollarla müdahale edilmesi, Şirket sunucularına erişim sağlanmaya çalışılması kesinlikle yasaktır.

5. SORUMLULUĞUN SINIRLANDIRILMASI

5.1. Şirket, Siteye girilmesi, Sitenin ya da Sitedeki bilgilerin, verilerin ve programların kullanılması sebebiyle Şirkete ağır kusur yüklenebilecek hâller dışında doğabilecek doğrudan ya da dolaylı hiçbir zarardan sorumlu değildir. Şirket işlemin kesintiye uğraması, hata, ihmal, silinme, kayıp, işlemin veya iletişimin gecikmesi, bilgisayar virüsü, iletişim hatası, hırsızlık, imha veya izinsiz olarak kayıtlara girilmesi, değiştirilmesi veya kullanılması konusunda herhangi bir sorumluluğu kabul etmez. Siteye ya da link verilen sitelere girilmesi ya da Sitenin kullanılması ile Şirketin kullanım/ziyaret sonucunda doğabilecek her tür sorumluluktan, mahkeme ve diğer masraflar da dâhil olmak üzere her tür zarar ve talep hakkından muaf tutulduğu kabul edilmektedir.

5.2. Şirket, Kullanıcılar tarafından görüntülenen içeriklerin hiçbir koşulda doğruluğunu, güvenliğini ve hukuka uygunluğunu garanti etmemekte olup, bu içerikler dolayısıyla hiçbir sorumluluğu üstlenmemektedir.

5.3. Site dâhilinde üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetler bulunması hâlinde, bu hizmetlerden Satıcılar tarafından Şirkete Site üzerinde İlan oluşturulması amacıyla verilen bilgi ve içeriklerden dolayı Şirketin, şirket çalışanlarının ve yöneticilerinin sorumluluğu bulunmamaktadır.

5.4. Site ve Site kapsamındaki özellikler ve sair içerikler “olduğu gibi” sunulmakta olup, Şirketin Sitenin kapsamına ilişkin olarak zımnî garanti, ticarete elverişlilik, belli bir amaca uygunluk da dâhil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, açık veya zımnî hiçbir türlü garantisi bulunmamaktadır.

5.5. Kullanıcı, Site ve Site üzerinden sunulan içerik ve hizmetlere erişimin büyük ölçüde internet servis sağlayıcısından temin edilen hizmetin kalitesine bağlı olduğunu ve söz konusu hizmetlerin kalitesinden kaynaklı sorunlarda Şirketin herhangi bir sorumluluğunun bulunmadığını Sitenin işleyişinin kusurdan ari olmadığını ve zaman zaman teknik aksaklıklar veya sistemsel iyileştirmelerin yapılması amacıyla erişim engelleriyle karşılaşabileceğini bildiğini kabul ve beyan eder.