Gizlilik Politikası

İşbu Gizlilik Politikasının (“Gizlilik Politikası”) amacı www.gayrimenko.com internet sitesinin (“Site”) kullanımı için Siteyi ziyaret eden kullanıcılar (“Kullanıcılar”) ve Siteye üye olan kişilerin (“Üye”) DC Halkla İlişikler Medya İletişim Danışmanlık LTD. ŞTİ. (“Şirket”) ile paylaşmış olduğu veya Sitenin kullanımı esnasında Şirket tarafından edinilen bilgi ve verilerin kullanımına yönelik koşulların belirlenmesidir. İşbu Gizlilik Politikası, Kullanım Koşulları ve Üyelik Sözleşmesinin eki ve ayrılmaz bir parçası niteliğindedir. Gizlilik Politikasında ayrıca tanım yapılmayan ifadeler yukarıda bahsi geçen metinlerde tanımlandığı şekilde kullanılmaktadır ve bu doğrultuda yorumlanmalıdır.

Şirket, Site üzerinden kendisine elektronik olarak iletilen bilgileri Kullanım Koşulları, Kullanıcının Üye sıfatını haiz olması halinde ise Üyelik Sözleşmesi ve işbu Gizlilik Politikası ile belirlenen amaçlar için ve bu kapsamda ilgili bilgileri edinmesi gereken çalışanları, alt yüklenicileri, iş ortakları, bağlı kuruluşları ve Bölgesel Çözüm Ortakları ile paylaşabilecek olup, bunlar dışında herhangi bir üçüncü kişiye ifşa etmesi söz konusu değildir. Bu kapsamda Şirket, Kullanıcılar ve Üyeler tarafından Site kullanımı ya da üyelik sureti ile elde etmiş olduğu gizli bilgileri kesinlikle özel ve gizli tutmayı, bu anlamda kendisine bir sır saklama yükümlülüğü yüklemeyi taahhüt eder. Bu kapsamda, gizli bilgilere ilişkin olarak gizliliğin sağlanmasını, gizli bilgilerin gizliliğinin sürdürülmesini sağlamayı, gizli bilginin tamamının veya herhangi bir kısmının kamuya açık hale gelmesi, yetkisiz bir şekilde kullanımını veya üçüncü bir kişiye ifşasını önlemek için imkânları dâhilindeki tedbirleri almayı ve bu bağlamda gerekli özeni göstermeyi taahhüt etmektedir.

Söz konusu bilgiler Şirketin, Kullanıcı ve/veya Üye ile Site vasıtasıyla sağlamış olduğu hizmetlere ilişkin temas kurması, Kullanıcı ve/veya Üyenin Sitede yaşayacağı kullanım tecrübesini iyileştirmesi, Site vasıtasıyla sağlamış olduğu mevcut hizmetleri geliştirmesi, yeni hizmetler oluşturması ve kişiye özel hizmetler sunması amacıyla kullanılabileceği gibi, ilgili Kullanıcının ve/veya Üyenin hiçbir suretle kimliği ifşa edilmeksizin çeşitli istatistiksel değerlendirmeler yapma, veri tabanı oluşturma ve pazar araştırmalarında bulunma amacıyla da kullanılabilecektir. Şirket bu bilgileri anonim hale getirerek gelir elde etme amaçlı başka her türlü faaliyet kapsamında kullanabilecektir. Kullanıcı ve/veya Üye, yukarıda belirtilen amaçlarla sınırlı olmamak üzere Siteye erişim sağladığı cihaz ve konum bilgisi ile Site kullanım istatistikleri ve Kullanıcı veya Üye tarafından görüntülenen gayrimenkul ilanlarına ilişkin bilgilerin Şirket tarafından saklanıp kullanılabileceğini ve sair şekillerde işlenebileceğini, bu bilgilerin anonim hale getirilerek üçüncü kişilere iletilebileceğini, üçüncü kabul ve beyan eder.

Şirket, Kullanıcı ve/veya Üyenin Siteyi kullanımları hakkındaki bilgileri onaylarının olması hâlinde teknik bir iletişim dosyası olan çerezleri kullanarak elde edebilir, bu kapsamda verileri işleyebilir ve üçüncü kişiler tarafından sunulan analiz hizmetleri kapsamında işlenmesi amacıyla ilgili üçüncü kişiler ile paylaşabilir. Şirket, çevrim içi davranışsal reklamcılık ve pazarlama yapılabilmesi amacıyla siteye gelen Kullanıcının Üye olmasalar dahi sitedeki davranışlarını tarayıcıda bulunan bir çerez ile ilişkilendirme ve görüntülenen sayfa sayısı, ziyaret süresi ve hedef tamamlama sayısı gibi değerleri temel alan yeniden pazarlama listeleri tanımlama hakkını haizdir. Daha sonra bu Kullanıcılara sitede ya da Görüntülü Reklam Ağındaki diğer sitelerde, Kullanıcıların ilgi alanlarına göre hedefe yönelik reklam içeriği gösterilebilir. Bahsi geçen teknik iletişim dosyaları, ana bellekte saklanmak üzere bir Sitenin, Kullanıcının tarayıcısına gönderdiği küçük metin dosyalarıdır. Teknik iletişim dosyası bir internet sitesi hakkında durum ve tercih ayarlarını saklayarak internetin kullanımını bu anlamda kolaylaştırır. Teknik iletişim dosyası, Siteyi zamansal oranlamalı olarak kaç kişinin kullandığını, bir kişinin Siteyi hangi amaçla, kaç kez ziyaret ettiği ve ne kadar kaldığı hakkında istatistiksel bilgileri elde etmek ve Kullanıcılar ve/veya Üyeler için özel tasarlanmış kullanıcı sayfalarından dinamik olarak reklam ve içerik üretilmesine yardımcı olmak üzere tasarlanmış olup bu amaçlarla kullanılmaktadır. Teknik iletişim dosyası, ana bellekten hiçbir suretle başka bir kişisel veriyi almak için tasarlanmamıştır. Tarayıcıların pek çoğu başta teknik iletişim dosyasını kabul eder biçimde tasarlanmıştır, ancak kullanıcılar dilerse teknik iletişim dosyasının gelmemesi veya teknik iletişim dosyasının gönderildiğinde ikaz verilmesini sağlayacak biçimde tarayıcı ayarlarını her zaman için değiştirebilirler. Bunları değiştirmek Kullanıcının kendi takdirindedir.

Kullanıcılardan ayrıca onay alınması hâlinde, onay kapsamında söz konusu bilgiler Şirket tarafından ticarî elektronik ileti gönderimi vasıtasıyla veya doğrudan pazarlama yapmak amacıyla işlenebilecek, saklanabilecek ve bu kapsamda Şirkete hizmet sağlayan üçüncü kişilere iletilebilecektir. Ayrıca, söz konusu bilgiler üzerinden ürün ve hizmetlerin tanıtımı vb. faaliyetlere ilişkin bildirimlerde bulunma amacıyla iletişime geçilebilecektir.

Şirket, yukarıdaki hususlara ek olarak, Site üzerinde gerçekleştirilen işlemlere ilişkin bilgileri anonim hale getirerek; istatistikî değerlendirmelerde, performans değerlendirmelerinde, Şirket ve iş ortaklarının pazarlama kampanyalarında, yıllık rapor ve benzeri raporlarda kullanmak üzere bu amaçların gerçekleştirilmesi için gereken sürede saklayabilir ve işleyebilir ve iş ortakları ile paylaşabilir.

Şirket ayrıca, aşağıdaki durumların varlığı hâlinde Kullanıcılara ait bilgileri yukarıda sayılanlar dışındaki üçüncü kişilerle paylaşabilecektir;

• Kullanım Koşulları ve/veya Üyelik Sözleşmesi kapsamında Şirket için öngörülen yükümlülüklerin yerine getirilmesi için ilgili ifşanın zorunlu olması,

• Yetkili idarî ve adlî bir kurum tarafından ilgili mevzuat doğrultusunda usulüne göre yürütülen bir araştırma veya soruşturmanın yürütümü amacıyla üyelerle ilgili bilgi talep edilmesi,

• İlgili kişinin haklarını korumak veya güvenliği için bilgi vermenin gerekli olması.

Site ile ilgili sorunların tanımlanması ve çıkabilecek sorunların ivedilikle giderilebilmesi için, Şirket gereken hallerde Kullanıcı ve/veya Üyenin IP adresini tespit etmekte ve işlemektedir. Kullanıcı ve/veya Üyenin onayının olması hâlinde IP adresleri, ayrıca Kullanıcı ve/veya Üyeyi genel bir şekilde tanımlamak ve kapsamlı demografik bilgi toplamak amacıyla da kullanılabilir.

Şirket, yukarıda anılan amaçlarla ilgili verileri Kullanıcı ve/veya Üyenin ikamet ettiği ülke dışında dünyanın herhangi bir yerinde bulunan sunucularına (sunucular kendisine, bağlı şirketlerine veya alt yüklenicilerine ait olabilir) aktarma hakkına sahiptir.

Şirket, işbu Gizlilik Politikası hükümlerini dilediği zaman Site üzerinden yayımlamak suretiyle güncelleyebilir ve değiştirebilir. Şirketin Gizlilik Politikasında yaptığı güncelleme ve değişiklikler Sitede yayımlandığı tarihten itibaren geçerli olacaktır.

Kullanıcı ve/veya Üye, işbu Gizlilik Politikasına konu bilgilerinin tam, doğru ve güncel olduğunu, bu bilgilerde herhangi bir değişiklik olması hâlinde bunları derhal www.gayrimenko.com adresinden güncelleyeceğini taahhüt eder. Kullanıcının ve/veya Üyenin güncel bilgileri sağlamamış olması hâlinde Şirketin herhangi bir sorumluluğu olmayacaktır.